Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

chapter
Czas spędzony z kimś, kogo kochamy, nigdy nie będzie stracony. Zostaje z nami na zawsze.
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse

March 26 2015

chapter
5658 a873
Reposted fromAng3ll Ang3ll viathesmajl thesmajl
chapter
Lubię się schować na jakiś czas 
I jakoś tak, nienaturalnie 
Trochę przesadnie, pobyć sam 
— Myslovitz
Reposted fromlenka024 lenka024 viascorpix scorpix
chapter
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viascorpix scorpix

March 07 2015

chapter
chapter
chapter
8186 530d
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapytum pytum
chapter
8763 8c58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi

February 26 2015

9009 7200 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaucieknijmi ucieknijmi
chapter
2278 d37a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaucieknijmi ucieknijmi

February 20 2015

chapter
8063 4f68
Reposted fromosaki osaki viascorpix scorpix

February 17 2015

chapter
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viathesmajl thesmajl

February 16 2015

chapter
Czasem trzeba odpuścić i wtedy życie jakoś samo się układa.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix

February 03 2015

chapter
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viamefir mefir
chapter
6864 66fb 500
wywiad z Eldo w "PANI" .. ciekawe Gdański.
Reposted fromglupiages glupiages viaucieknijmi ucieknijmi
chapter
8957 1675 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaucieknijmi ucieknijmi
Reposted fromnokturnal nokturnal viaucieknijmi ucieknijmi
chapter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl